NT, MSV Cupen FINAL, Nyköping


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Matcher

Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 2 3 3 2 2 1 1 6 2 3 4 5 2 2 1 4 2 47
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 1 3 3 5 2 3 1 3 2 2 5 1 1 3 2 4 4 47
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 2 3 3 7 4 2 3 3 2 2 2 1 2 3 4 2 3 50
Patrik Carlqvist Djulö BGK 3 3 4 2 2 2 2 2 6 1 3 2 3 1 4 4 2 2 48
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roland Törnvall Haga BGK 2 4 3 3 1 3 2 5 7 3 2 7 3 7 2 5 3 2 64
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 3 4 3 2 1 2 2 2 7 2 2 3 3 3 2 2 3 1 47
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janchai Saengkham Södertälje BGK 2 1 3 3 7 7 2 2 3 2 7 3 3 7 2 2 2 4 62
Örjan Molin Södertälje BGK 2 1 2 2 6 2 3 3 7 3 7 2 1 4 3 3 3 4 58
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kilsberger Mosås BGK 3 3 4 3 5 7 3 1 4 1 6 3 3 3 4 3 3 1 60
Maria Gyllander Mosås BGK 2 1 3 3 3 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 3 2 2 42
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 2 2 4 3 2 2 1 3 1 6 2 3 3 2 2 2 3 45
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 3 2 3 7 3 2 2 7 2 4 3 3 2 3 2 3 1 54
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 7 3 4 3 3 1 1 4 2 3 3 7 2 2 3 3 1 54
Roland Törnvall Haga BGK 2 1 3 3 4 4 2 6 1 3 2 7 3 7 2 6 3 2 61
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 1 3 3 7 3 2 1 4 2 2 4 7 7 3 3 2 2 58
Örjan Molin Södertälje BGK 3 1 2 3 6 7 2 3 7 3 6 3 4 3 4 2 3 3 65
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2 4 1 3 3 4 2 7 2 2 4 2 3 7 2 2 2 1 53
Thomas Kilsberger Mosås BGK 2 2 3 3 7 7 2 7 7 1 1 6 1 1 3 2 2 2 59
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 3 1 2 3 7 4 2 1 4 2 6 2 1 3 3 2 2 3 51
Janchai Saengkham Södertälje BGK 2 2 3 3 7 7 2 2 6 1 3 7 1 3 2 2 3 1 57
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roland Törnvall Haga BGK 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 4 3 2 3 2 43
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 2 3 3 7 7 2 7 3 2 2 2 2 7 3 1 3 5 63
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Örjan Molin Södertälje BGK 3 4 4 2 2 2 4 7 7 2 4 4 7 1 3 3 2 4 65
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 3 3 3 7 2 2 5 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 46
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kilsberger Mosås BGK 5 7 3 3 7 4 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 7 61
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 3 3 3 7 4 1 5 1 1 6 4 3 2 4 2 3 1 55
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janchai Saengkham Södertälje BGK 3 3 4 3 1 2 2 7 4 1 6 5 4 2 3 3 3 2 58
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 1 2 3 7 5 3 2 7 2 2 3 3 3 3 2 3 2 55
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2 3 2 3 1 3 2 4 2 2 6 2 1 5 3 2 3 1 47
Maria Gyllander Mosås BGK 2 1 3 1 1 4 2 1 4 3 7 3 1 1 2 2 2 1 41
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Örjan Molin Södertälje BGK 3 1 3 3 7 2 2 7 3 1 4 2 3 1 5 2 3 3 55
Roland Törnvall Haga BGK 3 1 2 4 7 7 2 2 6 2 7 4 4 4 3 3 2 4 67
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 1 2 4 7 2 3 3 4 3 6 6 1 4 2 4 3 3 60
Thomas Kilsberger Mosås BGK 3 4 3 3 7 5 4 1 7 4 2 7 3 7 3 2 2 7 74
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 7 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 1 3 2 3 3 3 56
Janchai Saengkham Södertälje BGK 2 7 4 3 7 6 2 7 1 1 3 7 2 2 3 2 3 5 67
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 1 3 3 2 4 3 2 3 7 1 2 7 1 1 3 2 3 4 52
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2 5 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 3 4 2 3 1 44
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 3 4 2 2 1 2 2 3 1 3 2 7 1 7 3 4 2 3 52
Patrik Carlqvist Djulö BGK 3 2 2 5 5 6 3 2 2 1 3 2 4 4 3 2 2 1 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kilsberger Mosås BGK 3 1 2 2 4 6 2 7 1 1 7 6 3 7 4 3 2 7 68
Örjan Molin Södertälje BGK 2 2 2 4 5 3 1 3 6 1 4 5 3 1 4 3 3 1 53
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roland Törnvall Haga BGK 3 2 1 3 6 2 1 2 2 3 5 3 4 2 3 1 4 1 48
Janchai Saengkham Södertälje BGK 3 2 2 3 7 2 2 2 1 3 7 2 4 6 4 2 4 2 58
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 2 1 3 2 1 4 2 7 7 1 3 2 4 4 3 2 2 1 51
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 3 2 3 3 2 3 1 3 4 2 2 4 3 2 2 2 2 3 46
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 4 3 2 7 2 2 1 7 1 7 4 1 1 3 4 1 1 53
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 5 1 2 2 2 1 7 1 3 1 3 1 3 1 41
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 1 3 3 3 2 3 2 3 1 1 2 5 3 2 1 2 3 4 44
Maria Gyllander Mosås BGK 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 7 3 1 7 3 2 2 3 46
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janchai Saengkham Södertälje BGK 2 6 3 4 5 2 2 1 7 2 3 3 7 3 4 3 5 2 64
Thomas Kilsberger Mosås BGK 2 1 4 3 7 7 2 1 7 1 6 2 5 2 3 2 3 2 60
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Örjan Molin Södertälje BGK 3 7 2 3 1 5 2 2 5 2 6 5 1 6 2 2 3 1 58
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 1 1 3 2 2 3 2 4 7 1 2 5 1 4 4 3 3 1 49
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 1 3 2 5 3 2 2 3 3 7 4 5 1 2 4 2 2 53
Roland Törnvall Haga BGK 3 1 1 3 7 2 2 5 3 3 5 4 3 3 2 3 3 1 54
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 2 3 2 7 2 2 3 5 1 5 3 2 6 2 3 2 1 53
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 3 3 1 5 3 2 5 2 1 3 6 1 1 2 2 3 3 48
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 1 3 3 1 2 3 3 5 2 2 2 3 2 4 4 3 1 46
Maria Gyllander Mosås BGK 2 4 2 3 3 2 2 5 1 2 3 4 1 2 2 2 2 3 45
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 1 1 3 3 6 3 2 6 4 1 2 2 5 6 2 3 3 1 54
Janchai Saengkham Södertälje BGK 3 1 3 3 7 3 2 7 7 3 2 2 2 7 3 2 2 7 66
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Kilsberger Mosås BGK 1 4 2 2 7 4 2 2 7 1 7 2 3 5 3 2 2 2 58
Patrik Carlqvist Djulö BGK 2 3 4 2 1 2 2 5 7 1 3 3 1 7 2 2 1 3 51
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 2 3 3 5 2 3 1 7 2 3 3 1 5 2 2 3 1 50
Örjan Molin Södertälje BGK 1 2 3 3 7 2 3 1 2 2 5 6 1 2 3 3 3 5 54
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roland Törnvall Haga BGK 3 7 3 2 4 2 2 5 7 3 1 4 1 4 2 6 2 7 65
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 3 7 2 2 7 4 2 3 1 2 2 5 3 4 1 2 2 6 58
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 2 6 4 2 7 3 2 1 7 1 4 2 1 2 2 3 2 3 54
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 1 1 2 4 6 2 2 1 7 1 3 6 1 1 3 2 2 7 52
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 6 3 2 7 4 2 1 7 3 2 5 1 5 3 2 2 2 58
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 1 3 4 2 3 3 2 1 7 2 3 3 1 2 3 2 2 5 49
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janchai Saengkham Södertälje BGK 1 3 2 2 7 6 2 1 7 3 2 2 4 4 3 3 3 2 57
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 1 3 3 1 2 2 1 7 2 3 2 1 1 4 2 2 2 41
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 1 1 3 2 7 1 2 5 5 1 3 2 1 2 4 3 4 2 49
Thomas Kilsberger Mosås BGK 1 3 4 4 7 4 2 7 2 2 3 4 3 5 2 3 3 4 63
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 1 7 2 2 6 3 2 1 4 2 4 1 1 7 2 2 2 5 54
Örjan Molin Södertälje BGK 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 5 1 4 2 3 3 1 49
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Maria Gyllander Mosås BGK 3 6 1 3 2 2 2 2 1 3 3 7 1 1 4 2 3 2 48
Roland Törnvall Haga BGK 3 4 3 3 2 3 3 7 2 2 6 4 7 5 2 2 4 5 67
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 2 2 3 3 2 1 3 1 1 2 5 5 3 2 3 2 2 2 44
Patrik Carlqvist Djulö BGK 1 5 4 3 2 7 2 6 7 1 3 3 4 2 2 3 2 4 61
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kjell Linder MGK 49 Nyköping 2 1 3 2 5 5 3 4 3 3 4 4 5 2 3 4 2 6 61
Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 3 1 2 2 1 3 2 4 7 2 1 2 4 1 2 2 3 1 43
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Janchai Saengkham Södertälje BGK 3 1 3 3 5 3 2 1 7 1 5 7 6 1 4 2 1 7 62
Mats Gustafsson Strängnäs BGK 2 5 3 3 7 2 2 4 7 2 2 7 1 1 3 3 2 3 59
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roland Törnvall Haga BGK 2 5 2 3 1 2 2 1 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 48
Thomas Kilsberger Mosås BGK 3 5 2 3 7 2 2 6 7 1 2 4 3 3 2 3 2 4 61
Klass D - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Örjan Molin Södertälje BGK 2 2 3 2 7 2 1 1 1 2 7 3 1 1 2 2 3 1 43
Maria Gyllander Mosås BGK 3 6 2 2 3 2 2 1 2 2 7 6 3 4 3 2 3 4 57
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 1 4 2 2 5 4 2 1 1 3 1 3 1 7 2 3 2 1 45
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 1 2 2 1 3 2 4 7 2 2 2 1 3 3 2 3 1 43
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 5 3 2 2 3 40
Åsa Jakobsson Mosås BGK 2 7 3 2 5 7 3 7 3 3 4 6 3 7 2 3 3 2 72
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors Strängnäs BGK 2 1 2 2 7 3 3 4 1 1 1 6 1 2 3 4 3 7 53
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2 2 4 3 1 1 2 1 3 2 3 1 3 4 2 2 2 3 41
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Westman Mosås BGK 1 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 5 1 2 2 1 4 41
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2 3 2 1 6 1 2 2 1 2 1 4 1 6 3 2 2 3 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 3 1 2 2 1 2 1 1 4 1 6 2 3 1 3 3 3 1 40
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 3 6 2 2 1 3 1 2 3 3 2 6 3 3 3 2 2 1 48
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 3 5 3 2 3 2 1 1 7 1 3 1 3 1 2 3 3 1 45
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3 2 2 2 7 2 2 1 2 1 3 2 1 7 2 2 3 1 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2 3 38
Eva Prennfors Strängnäs BGK 1 7 2 4 7 3 2 1 2 2 2 3 1 1 3 3 3 4 51
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åsa Jakobsson Mosås BGK 1 3 2 2 7 3 2 6 4 1 3 3 3 2 1 2 3 3 51
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2 2 3 3 3 2 2 1 5 1 5 6 1 4 4 2 1 2 49
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 1 2 1 5 3 3 4 3 1 2 2 1 5 4 1 4 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 2 6 2 1 6 1 2 2 5 3 2 2 3 2 46
Gustav Westman Mosås BGK 3 1 3 2 7 2 3 4 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors Strängnäs BGK 4 7 1 2 3 5 2 1 4 1 2 4 1 1 2 3 2 1 46
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 1 1 2 4 2 1 1 3 1 2 3 5 1 2 2 2 1 36
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3 4 3 2 2 5 2 1 7 2 4 4 1 1 4 2 1 1 49
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 1 1 2 2 3 3 1 7 6 2 2 3 3 5 2 3 3 3 52
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 2 2 3 2 3 3 1 3 3 2 2 3 2 3 1 1 1 39
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 3 3 3 7 2 3 1 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Westman Mosås BGK 1 2 2 1 7 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 7 47
Åsa Jakobsson Mosås BGK 3 3 2 2 7 4 2 3 1 2 3 1 3 1 4 2 3 2 48
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 1 1 3 3 1 3 2 1 2 2 2 4 1 2 3 2 4 1 38
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 2 3 2 7 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 36
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3 6 2 3 2 2 2 1 7 1 3 3 1 2 2 2 2 3 47
Eva Prennfors Strängnäs BGK 3 3 3 2 1 4 1 2 1 2 3 1 1 1 3 2 3 1 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 7 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 47
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 1 1 1 3 1 3 2 2 1 1 4 3 1 1 4 3 2 1 35
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3 5 1 2 6 3 1 1 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 42
Gustav Westman Mosås BGK 4 2 4 2 7 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 1 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 2 3 4 6 3 2 2 1 1 3 3 1 1 3 2 2 1 42
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2 2 1 3 3 6 2 1 2 3 6 2 1 1 3 2 2 2 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 1 5 2 7 1 2 4 3 3 3 3 3 2 1 48
Åsa Jakobsson Mosås BGK 3 2 2 2 1 5 2 1 2 3 1 5 3 1 2 2 3 1 41
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 1 4 3 2 1 2 3 5 1 3 2 2 2 2 40
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 3 3 3 3 1 2 2 7 5 1 2 2 3 1 2 1 2 2 45
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors Strängnäs BGK 1 2 2 1 3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 38
Gustav Westman Mosås BGK 2 2 2 3 7 3 2 6 1 1 4 3 1 1 2 2 3 3 48
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 3 2 4 3 2 3 2 1 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 45
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 6 1 2 5 4 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1 39
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åsa Jakobsson Mosås BGK 2 1 3 3 3 3 3 1 5 2 2 2 6 2 2 3 3 1 47
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 1 2 2 2 1 3 1 1 7 1 5 2 1 4 2 2 1 2 40
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 1 2 3 7 1 1 1 6 3 7 7 1 4 2 2 2 5 57
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 3 2 2 1 3 1 1 2 1 3 3 1 2 2 2 2 1 34
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Westman Mosås BGK 4 2 2 2 7 1 2 1 1 2 2 2 5 3 4 3 2 1 46
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 3 2 2 1 2 2 1 3 1 2 3 1 2 2 3 4 2 38
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2 1 4 3 2 3 2 1 7 3 2 4 1 1 3 2 3 1 45
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 2 35
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åsa Jakobsson Mosås BGK 3 1 2 3 4 2 3 1 7 1 2 2 3 4 4 2 3 1 48
Eva Prennfors Strängnäs BGK 1 3 4 2 2 5 2 5 2 2 2 4 1 1 2 2 3 1 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 4 2 2 4 3 2 2 5 1 3 4 3 2 3 3 2 1 47
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 4 2 3 3 7 1 3 2 1 4 2 1 1 3 2 3 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3 6 3 2 1 2 2 5 7 2 6 2 1 1 2 2 2 4 53
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 5 3 1 2 2 3 1 35
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2 2 3 2 1 1 2 6 1 2 5 3 1 2 3 4 2 4 46
Gustav Westman Mosås BGK 1 1 2 2 7 2 2 3 1 2 2 1 5 2 3 4 3 1 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 5 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 3 3 2 2 41
Åsa Jakobsson Mosås BGK 3 3 2 2 7 3 2 5 6 3 1 3 1 2 2 2 3 1 51
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 1 2 2 4 3 2 4 7 2 2 7 1 2 3 2 3 4 53
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2 1 2 1 7 2 2 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 1 36
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors Strängnäs BGK 2 4 1 1 2 3 2 2 7 1 2 2 1 1 4 2 3 1 41
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 2 2 2 2 4 2 2 5 1 2 4 2 1 1 3 2 2 1 40
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 32
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 2 3 2 5 2 2 2 1 1 2 3 1 1 3 1 3 1 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Åsa Jakobsson Mosås BGK 2 5 2 2 5 2 2 5 3 3 1 3 1 2 2 3 3 1 47
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 2 1 3 3 1 2 2 4 3 3 6 2 3 3 3 2 2 1 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Westman Mosås BGK 2 7 2 2 5 3 2 4 2 1 1 4 3 2 4 2 2 1 49
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 1 4 2 7 3 2 3 6 1 4 3 1 2 3 2 3 1 50
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3 1 2 2 6 2 1 1 5 1 1 2 1 2 2 3 3 1 39
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 2 1 3 2 7 3 2 1 3 1 2 3 1 2 2 2 3 4 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 1 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 3 1 1 5 1 7 43
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 1 1 2 3 2 2 1 1 5 2 2 3 1 2 2 2 2 2 36
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 1 3 2 3 2 2 1 3 1 3 4 1 2 3 1 4 1 39
Eva Prennfors Strängnäs BGK 1 2 4 3 3 4 2 3 1 2 2 2 2 4 2 3 3 4 47
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Patrik Vikström Eskilstuna BGK 2 7 2 3 2 3 2 1 5 1 3 2 1 2 3 2 3 1 45
Åsa Jakobsson Mosås BGK 2 1 3 2 7 6 2 1 3 1 2 2 1 2 4 2 3 2 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 3 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 3 5 1 3 2 2 1 42
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 1 2 2 3 1 7 2 1 6 1 7 2 1 1 2 3 3 1 46
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Westman Mosås BGK 3 1 3 1 7 1 2 1 2 1 2 2 3 4 3 3 2 1 42
Peter Lindqvist Djulö BGK 2 2 3 2 3 3 1 5 2 2 4 5 1 1 2 2 3 1 44
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eva Prennfors Strängnäs BGK 1 7 2 3 6 6 2 1 1 2 3 5 2 2 2 2 2 1 50
Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 1 2 3 3 2 2 2 1 1 1 3 7 1 1 3 3 3 3 42
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ginalyn Robertsson Mosås BGK 2 2 3 2 7 6 2 5 2 2 2 3 5 1 1 2 2 2 51
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 2 2 3 4 2 1 1 1 4 2 2 4 3 1 4 2 2 1 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 1 2 6 4 2 5 1 3 2 2 3 3 3 2 3 1 46
Ingela Eriksson Djulö BGK 3 1 1 1 7 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 2 2 2 46
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 4 1 3 6 2 2 1 5 2 2 3 3 3 1 3 2 4 2 49
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 5 2 1 1 3 2 3 1 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 5 4 2 7 7 2 7 5 3 2 2 2 1 2 3 2 2 60
Håkan Berg BGK VK-78 2 3 2 2 2 4 2 1 7 2 2 3 1 1 4 2 3 4 47
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 1 2 3 7 2 2 2 7 2 2 2 3 3 4 2 2 3 51
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 4 2 1 7 4 2 2 3 3 4 4 1 1 4 2 4 1 51
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Örebro BGK 2 4 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 4 2 3 2 1 2 42
Andreas Rosenberg Örebro BGK 1 2 3 2 4 4 2 1 5 3 3 1 3 1 2 3 4 1 45
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 4 1 4 3 7 2 2 3 5 2 2 3 1 7 2 2 1 3 54
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 2 3 1 2 3 1 4 2 4 2 3 1 3 4 3 1 42
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 3 3 2 3 7 2 2 1 3 2 2 3 3 1 3 1 2 2 45
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 3 2 1 2 1 7 6 1 2 4 2 3 2 1 2 1 44
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3 1 3 3 7 2 1 1 5 2 2 3 3 1 2 3 2 2 46
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 4 3 7 2 2 2 2 2 2 5 1 2 3 1 3 1 45
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg BGK VK-78 3 1 3 3 2 2 2 1 5 2 2 2 3 2 3 4 1 1 42
Mats Rosenberg Örebro BGK 1 2 4 3 2 2 1 3 7 2 2 2 1 1 2 1 4 1 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 1 3 2 1 3 1 2 1 1 3 3 1 3 2 2 3 1 35
Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 2 3 2 4 2 1 1 7 1 2 2 3 1 3 2 2 3 43
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 3 3 1 1 3 2 1 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 39
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 1 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 3 3 2 2 3 1 47
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 2 3 1 3 4 1 2 1 1 2 2 1 3 2 2 4 1 37
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 3 3 7 2 2 5 3 2 4 7 1 1 2 3 2 1 51
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Örebro BGK 2 4 2 3 1 2 2 2 3 2 2 5 3 3 2 2 2 3 45
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 2 2 5 4 3 1 1 1 1 2 3 4 3 5 3 2 45
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kari Laakso Eskilstuna BGK 3 1 3 2 6 1 2 1 2 1 2 3 1 2 4 3 3 2 42
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 4 1 2 2 3 3 1 35
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg BGK VK-78 3 1 3 1 7 5 2 2 4 2 3 3 1 1 2 3 2 1 46
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 1 2 3 5 5 2 2 2 2 3 4 1 1 3 2 1 2 43
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 2 2 1 6 2 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2 3 5 41
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 3 2 2 3 2 2 7 1 2 3 2 3 2 2 3 1 44
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 3 1 3 4 4 3 3 4 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 46
Mats Rosenberg Örebro BGK 1 1 1 3 7 3 2 2 1 2 2 4 1 1 3 2 2 4 42
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 6 3 1 2 3 2 2 3 42
Kari Laakso Eskilstuna BGK 3 4 2 3 2 7 2 3 3 2 3 4 1 4 4 2 1 1 51
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 4 2 1 5 2 2 1 4 1 2 2 5 2 4 2 1 1 43
Håkan Berg BGK VK-78 1 1 4 2 7 1 1 1 4 1 2 3 1 3 2 2 2 1 39
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 30
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 3 3 4 3 7 2 1 4 1 1 2 2 3 1 4 2 2 1 46
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Örebro BGK 2 1 2 2 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 4 1 36
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 7 2 3 6 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 40
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 5 4 1 3 4 2 2 7 2 2 3 4 7 3 2 2 2 57
Kari Laakso Eskilstuna BGK 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4 1 1 4 3 3 2 36
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg BGK VK-78 1 1 3 1 7 4 2 1 1 1 2 2 5 2 4 3 2 1 43
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 3 1 3 1 1 3 2 2 5 3 2 2 1 2 2 2 3 2 40
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2 3 3 2 2 2 1 2 7 3 2 3 1 1 3 2 1 1 41
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 3 3 3 4 3 3 2 1 39
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 31
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 3 2 2 1 3 1 1 4 1 2 2 1 1 2 3 2 1 34
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 1 2 2 6 1 2 2 2 2 2 3 1 1 4 2 1 2 38
Mats Rosenberg Örebro BGK 1 2 3 2 7 2 2 3 3 2 2 4 1 1 2 2 3 1 43
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 2 2 4 4 2 2 2 1 2 2 2 1 4 3 2 4 1 42
Håkan Berg BGK VK-78 2 1 3 2 1 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 2 1 1 36
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2 7 2 3 4 2 1 1 2 2 2 2 3 5 2 2 2 1 45
Joakim Lindström Strängnäs BGK 3 3 2 2 2 2 2 2 7 1 2 4 2 4 2 2 3 3 48
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 2 1 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 29
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 3 4 2 3 3 2 3 4 1 2 3 3 2 3 2 1 1 43
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 3 2 32
Andreas Rosenberg Örebro BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 5 1 1 2 2 2 2 30
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg BGK VK-78 2 2 2 3 5 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 36
Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 1 2 2 5 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 31
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Rosenberg Örebro BGK 3 1 3 2 2 6 2 1 2 2 1 4 3 1 2 2 3 2 42
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 4 3 1 5 3 3 3 1 2 6 3 1 2 4 2 2 4 50
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 3 1 36
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 3 2 5 5 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 38
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 3 2 5 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 1 45
Roberth Hummelgren Djulö BGK 2 5 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 35
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 1 3 2 7 3 1 1 2 2 2 3 1 3 3 2 2 1 41
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 2 4 4 1 7 2 1 1 2 3 3 3 1 4 3 2 4 1 48
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 1 4 3 2 7 2 3 2 6 1 2 2 1 4 4 2 3 1 50
Håkan Berg BGK VK-78 1 4 3 2 7 1 2 3 3 1 3 3 3 1 3 2 4 2 48
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kari Laakso Eskilstuna BGK 2 2 3 3 6 2 2 2 3 1 7 2 1 2 3 2 2 1 46
Ingela Eriksson Djulö BGK 3 2 2 2 7 2 2 1 1 1 4 4 3 3 2 2 2 1 44
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 3 1 2 1 1 4 2 1 3 3 3 3 2 1 1 34
Mats Rosenberg Örebro BGK 2 2 4 3 5 2 2 1 1 1 2 5 3 1 2 2 2 1 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 4 2 2 2 5 3 2 7 1 2 2 2 3 1 46
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 4 2 4 2 2 1 3 2 1 5 1 3 3 1 3 2 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 1 3 2 1 4 1 1 3 3 2 4 3 5 2 2 1 1 41
Joakim Lindström Strängnäs BGK 3 4 2 1 7 3 1 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 4 42
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 4 3 3 1 3 1 3 2 3 4 1 1 1 2 1 3 2 40
Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 2 3 2 2 7 2 2 5 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 46
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 2 2 3 1 3 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 34
Håkan Berg BGK VK-78 2 2 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 4 2 3 1 45
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kari Laakso Eskilstuna BGK 3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 2 4 1 2 5 2 3 1 40
Guy Johansson MGK 49 Nyköping 2 2 2 3 7 2 1 1 2 3 2 3 1 3 3 3 1 1 42
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 4 5 1 2 2 4 3 43
Mats Rosenberg Örebro BGK 2 3 2 2 3 4 2 4 1 1 2 3 1 2 2 2 4 1 41
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 2 3 7 2 1 1 1 2 2 3 1 1 3 2 3 1 38
Andreas Rosenberg Örebro BGK 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 4 35
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 3 1 29
Mikael Karlsson Tyresö BGK 2 1 3 3 5 2 2 3 3 1 3 4 1 1 1 2 2 1 40
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 3 2 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 5 1 3 2 2 1 43
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 1 4 2 2 4 2 3 1 1 2 4 2 1 3 2 2 1 39
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 2 2 2 2 4 2 4 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 38
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 1 3 2 6 2 3 6 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 50
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 2 6 1 3 7 1 2 3 1 1 4 2 2 2 42
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 4 3 1 1 2 1 3 1 34
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 3 2 3 2 2 3 2 1 2 1 4 2 1 1 2 2 3 1 37
Robin Andersson Strängnäs BGK 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 2 6 1 3 1 2 3 1 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 4 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 4 2 3 1 38
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 1 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 1 1 3 1 3 1 32
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Karlsson Tyresö BGK 2 1 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 33
Håkan Robertsson Mosås BGK 3 2 1 1 7 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 35
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 3 2 2 1 5 2 4 1 2 4 3 1 1 3 2 3 3 43
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 29
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 31
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 1 2 2 2 7 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 2 1 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 2 2 3 2 6 1 1 1 1 2 3 2 1 1 3 2 2 3 38
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 1 3 2 1 3 1 3 3 3 1 4 1 2 1 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 1 3 1 6 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 36
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 4 2 1 5 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 1 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 3 3 3 3 1 2 1 2 1 1 3 5 1 1 1 1 1 1 34
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 7 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 32
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 2 1 1 4 1 2 1 1 2 3 4 2 1 1 2 1 1 1 31
Mikael Karlsson Tyresö BGK 1 4 3 1 7 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 40
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 2 2 2 7 3 2 4 1 1 2 5 3 1 2 2 2 1 44
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 5 2 3 3 6 2 1 5 3 5 2 3 1 2 2 2 1 50
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 2 2 2 1 6 2 7 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 43
Robin Andersson Strängnäs BGK 2 2 2 2 5 2 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 1 37
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2 1 2 1 3 1 2 1 4 1 1 2 3 1 3 2 2 1 33
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 1 2 3 1 1 1 1 4 1 4 1 3 2 2 2 1 2 34
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 2 2 3 1 3 2 1 2 1 1 1 4 1 3 3 1 1 34
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 2 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 33
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 30
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 4 6 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 1 39
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Karlsson Tyresö BGK 2 1 2 2 4 3 1 2 1 2 1 2 3 3 1 2 3 1 36
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 4 3 1 6 4 2 2 3 44
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 2 1 3 1 1 2 2 4 1 1 2 2 3 2 1 2 1 1 32
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 2 3 2 1 2 2 1 3 1 4 2 1 1 3 2 3 2 37
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 32
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 4 1 1 2 31
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 3 2 3 1 34
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 2 1 4 5 1 1 3 2 1 4 1 1 3 3 3 1 39
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 3 2 4 3 2 2 1 1 2 2 4 2 3 1 4 2 2 6 46
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 1 6 1 7 4 2 2 2 49
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 3 2 2 6 2 2 1 2 1 4 3 1 2 3 2 3 3 43
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 3 3 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 34
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Karlsson Tyresö BGK 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2 4 3 1 3 2 3 1 35
Robin Andersson Strängnäs BGK 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 4 3 1 35
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 1 1 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 3 1 2 2 2 1 32
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 3 2 2 3 1 3 1 1 1 2 4 2 1 3 3 2 3 2 39
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 3 3 3 1 4 2 2 1 1 5 2 1 2 1 4 2 2 40
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 1 3 3 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 3 4 1 35
Håkan Robertsson Mosås BGK 3 1 2 2 4 2 2 1 2 3 2 2 7 3 2 2 3 4 47
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 2 2 7 2 2 3 1 42
Mikael Karlsson Tyresö BGK 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 30
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 1 2 2 2 2 1 2 7 1 2 2 1 1 2 2 2 2 35
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 3 2 2 1 2 1 1 3 2 2 4 1 2 2 2 3 2 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2 1 3 2 2 5 1 2 7 2 2 1 1 4 2 3 3 3 46
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 4 2 1 1 3 2 2 2 34
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 1 3 3 1 1 3 2 1 2 2 2 4 3 1 2 2 2 1 36
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 2 2 2 1 3 1 4 1 2 4 7 1 2 4 2 2 1 43
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Karlsson Tyresö BGK 1 3 2 2 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 33
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 5 1 2 2 1 33
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 33
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 3 2 3 3 3 2 1 1 3 1 1 3 2 1 2 2 1 1 35
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 2 3 2 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 31
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 5 1 7 2 1 2 2 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 2 2 2 2 35
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 4 4 1 2 3 3 1 1 42
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 30
Mikael Karlsson Tyresö BGK 1 3 4 3 4 2 1 2 6 1 6 2 1 1 3 2 1 1 44
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 27
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 1 2 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1 1 1 31
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 3 2 2 3 1 1 2 2 2 4 3 1 1 1 2 2 3 36
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 5 3 3 3 2 2 2 2 37
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Robin Andersson Strängnäs BGK 3 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 1 3 2 2 1 33
Håkan Robertsson Mosås BGK 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 29
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Karlsson Tyresö BGK 3 4 3 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 34
Bernt Gustavsson Södertälje BGK 2 5 3 2 1 5 2 2 1 2 5 2 3 1 2 2 2 2 44
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 1 3 2 6 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 34
Tommy Blixt Eskilstuna BGK 1 2 4 3 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 4 1 1 1 35
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 2 1 1 2 3 2 1 1 4 1 3 3 1 2 2 2 3 2 36
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 3 2 2 6 3 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 3 3 41
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Robertsson Mosås BGK 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 3 2 4 1 36
Ulf Swedberg Strängnäs BGK 2 1 3 2 3 2 2 4 1 1 4 1 1 1 3 2 2 1 36
Klass A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 2 5 1 1 1 2 2 1 3 4 2 1 3 2 36
Robin Andersson Strängnäs BGK 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 2 2 30

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo