Asarumserien:3


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Claes Mörck, Asarums BGKV1 V2 V3 V4 V5
1Tetror1 1 1 1 1
2Snäcka3 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2
4Kanon1 3 1 1 1
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 2 2 2 2
8Mushål1 2 1 1 2
9Labyrint1 1 1 1 1
10Passage1 1 1 1 1
11Brygga1 2 2 1 2
12Klack1 1 1 1 1
13V2 1 7 1 1
14Koner1 2 1 2 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt1 1 1 2 2
17Pinnbana1 1 1 3 3
18Fönster2 1 1 1 1

Summa 24 25 27 24 25
Snitt: 25,0
Totalresultat: 125

Ladda ner till ScoreAnalyser

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo