Asarumserien:3


Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Asarum BGK 3
+4

-
 

BGK Kärnan/Asarum BGK
 

93

-

97

Ingmar Åkesson
Claes Mörck
Tuula Mörck
Åke Mattsson
Alf Johansson
Rolf Hiller
Mats Olsson
Peter Blomqvist
11 1 1 1 1 2 1 1 Tetror
21 1 1 2 1 1 1 1 Snäcka
32 2 1 1 1 2 2 2 Salto
41 1 2 1 4 1 2 1 Kanon
51 1 1 1 2 1 2 1 Vinkel
61 1 1 1 1 2 1 1 Håv
71 2 1 1 1 1 1 1 Dubbelkulle
82 1 1 2 1 1 1 1 Mushål
91 1 1 1 1 1 1 1 Labyrint
101 1 1 1 1 2 1 2 Passage
111 1 1 1 1 1 2 1 Brygga
121 1 1 1 1 1 1 1 Klack
131 1 2 1 1 2 1 1 V
141 2 1 1 1 1 1 1 Koner
151 1 2 1 1 1 1 5 Mittkulle
161 2 2 2 1 2 1 2 Blixt
173 3 1 2 1 2 3 2 Pinnbana
184 1 1 1 1 1 1 1 Fönster
25 24 22 22 22 25 24 26

Huvudsida | A | B | Matcher | Rak lista | Rak lista A | Rak lista B | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo