Asarum EB Marathon

Uppdaterad: 2023-11-19   08:36Hämta nya sidor automatiskt

Välkomna till EB-Maraton i Asarum 2023

Vi räknar med att ha omlottning efter 6, 12, 18 och 21 varv

18 av Andreas Johansson Kalmar & Erik Nillson Sjöviken.
2*18 (44 spik i rad) av Peter Fransson Jönköping.
Kl.08:30, tävlingen över för denna gång. Tack till Er alla & välkomna tillbaka.

Resultat

Lag
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 Snitt Totalt
1Fransson-Rydberg20 21 20 22 21 21 21 20 21 20 24 21 23 18 18 22 20 22 20 19 27 19 23 22 21,0505
2Eriksson-El Quachani21 20 24 23 21 20 24 25 22 23 23 21 21 24 20 22 21 21 19 22 25 21 22 22 22,0527
3Karlsson-Rydberg27 22 24 20 24 22 20 23 21 22 22 24 23 21 20 21 22 20 19 22 22 21 23 24 22,0529
4Isaksson-Nilsson21 21 24 21 23 24 22 21 21 24 23 23 20 18 22 22 21 22 27 23 26 24 22 20 22,3535
5Nilsson-Byström22 22 21 24 23 26 21 20 25 22 22 23 21 21 21 21 26 23 23 23 26 19 22 22 22,5539
6Junker-Skov20 22 24 22 24 24 20 20 22 21 26 21 23 24 25 21 19 24 20 21 27 22 22 25 22,5539
6Luhanko-Jönsson23 21 21 21 23 25 23 24 23 23 23 19 22 24 25 20 22 22 21 22 21 21 23 27 22,5539
8Kessels-Huus25 23 25 21 22 22 22 23 25 22 29 23 22 21 24 22 23 23 20 22 24 27 23 19 23,0552
9Simonsen-Luhanko26 22 31 32 25 24 26 21 25 22 25 21 27 24 25 24 24 21 25 21 23 25 22 21 24,3582
10Karlsson-Johansson22 28 25 18 29 27 21 29 23 24 25 25 28 23 25 24 21 25 26 26 23 22 25 23 24,5587
11Isberg-Czifrik22 24 25 25 24 22 28 27 34 22 20 20 23 23 27 22 21 27 27 30 29 24 23 28 24,9597
12Seremet-Sejer Andersen27 27 33 27 29 27 26 29 25 30 29 26 28 25 26 28 29 31 31 23 27 28 28 30 27,9669
13Bruhn-Bruhn29 26 30 25 27 35 32 30 32 28 24 29 30 29 27 27 25 25 35 37 31 33 26 28 29,2700
14Hall-Hall28 30 34 47 26 24 31 33 38 33 27 38 33 25 26 30 24 35 31 30 30 26 38 29 31,1746


 
1Fransson-RydbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Peter Fransson20 21         21 20 21         18 18 22 20 22 20 19         20,2242
 Johan Rydberg    20 22 21 21       20 24 21 23               27 19 23 22 21,9263
 20 21 20 22 21 21 21 20 21 20 24 21 23 18 18 22 20 22 20 19 27 19 23 22 21,0505
 
2Eriksson-El QuachaniV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Peter Eriksson21 20     21 20             21 24 20 22 21 21 19 22         21,0252
 Amir El Quachani    24 23     24 25 22 23 23 21                 25 21 22 22 22,9275
 21 20 24 23 21 20 24 25 22 23 23 21 21 24 20 22 21 21 19 22 25 21 22 22 22,0527
 
3Karlsson-RydbergV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Michael Karlsson27 22 24 20 24 22 20 23                 22 20 19 22         22,1265
 Jonathan Rydberg                21 22 22 24 23 21 20 21         22 21 23 24 22,0264
 27 22 24 20 24 22 20 23 21 22 22 24 23 21 20 21 22 20 19 22 22 21 23 24 22,0529
 
4Isaksson-NilssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Per-Olof Isaksson    24 21 23 24       24 23 23         21 22 27 23 26       23,4281
 Erik Nilsson21 21         22 21 21       20 18 22 22           24 22 20 21,2254
 21 21 24 21 23 24 22 21 21 24 23 23 20 18 22 22 21 22 27 23 26 24 22 20 22,3535
 
5Nilsson-ByströmV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Dick Nilsson22 22 21       21 20 25       21 21 21 21         26 19 22   21,7282
 Samuel Byström      24 23 26       22 22 23         26 23 23 23       22 23,4257
 22 22 21 24 23 26 21 20 25 22 22 23 21 21 21 21 26 23 23 23 26 19 22 22 22,5539
 
6Junker-SkovV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Simon Junker20 22     24 24             23 24 25 21 19 24 20 21         22,3267
 Jannick Skov    24 22     20 20 22 21 26 21                 27 22 22 25 22,7272
 20 22 24 22 24 24 20 20 22 21 26 21 23 24 25 21 19 24 20 21 27 22 22 25 22,5539
 
6Luhanko-JönssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Jari Luhanko    21 21 23 25       23 23 19 22 24 25 20 22               22,3268
 Fredrik Jönsson23 21         23 24 23                 22 21 22 21 21 23 27 22,6271
 23 21 21 21 23 25 23 24 23 23 23 19 22 24 25 20 22 22 21 22 21 21 23 27 22,5539
 
8Kessels-HuusV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Johan Kessels25 23 25 21 22           29 23 22 21 24           24 27     23,8286
 Vincent Huus          22 22 23 25 22           22 23 23 20 22     23 19 22,2266
 25 23 25 21 22 22 22 23 25 22 29 23 22 21 24 22 23 23 20 22 24 27 23 19 23,0552
 
9Simonsen-LuhankoV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Thomas Simonsen26 22     25 24 26 21 25 22 25 21                     22 21 23,3280
 Martin Luhanko    31 32                 27 24 25 24 24 21 25 21 23 25     25,2302
 26 22 31 32 25 24 26 21 25 22 25 21 27 24 25 24 24 21 25 21 23 25 22 21 24,3582
 
10Karlsson-JohanssonV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Zeke Karlsson        29 27 21 29 23 24 25 25                 23 22     24,8248
 Andreas Johansson22 28 25 18                 28 23 25 24 21 25 26 26     25 23 24,2339
 22 28 25 18 29 27 21 29 23 24 25 25 28 23 25 24 21 25 26 26 23 22 25 23 24,5587
 
11Isberg-CzifrikV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Lars Isberg    25 25 24 22       22 20 20 23 23 27 22 21               22,8274
 Janos Czifrik22 24         28 27 34                 27 27 30 29 24 23 28 26,9323
 22 24 25 25 24 22 28 27 34 22 20 20 23 23 27 22 21 27 27 30 29 24 23 28 24,9597
 
12Seremet-Sejer AndersenV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Helle Seremet27 27 33 27 29           29 26 28 25 26           27 28     27,7332
 Kim Sejer Andersen          27 26 29 25 30           28 29 31 31 23     28 30 28,1337
 27 27 33 27 29 27 26 29 25 30 29 26 28 25 26 28 29 31 31 23 27 28 28 30 27,9669
 
13Bruhn-BruhnV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Birte Bruhn29 26 30 25 27           24 29 30 29 27           31 33     28,3340
 Kaj Bruhn          35 32 30 32 28           27 25 25 35 37     26 28 30,0360
 29 26 30 25 27 35 32 30 32 28 24 29 30 29 27 27 25 25 35 37 31 33 26 28 29,2700
 
14Hall-HallV1   V2   V3   V4   V5   V6   V7   V8   V9   V10   V11   V12   V13   V14   V15   V16   V17   V18   V19   V20   V21   V22   V23   V24   Snitt Totalt
 Felix Hall28 30     26 24     38 33 27       26 30 24       30 26     28,5342
 Kjell Hall    34 47     31 33       38 33 25       35 31 30     38 29 33,7404
 28 30 34 47 26 24 31 33 38 33 27 38 33 25 26 30 24 35 31 30 30 26 38 29 31,1746

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.18