Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Reine Hansson, Tyresö BGK


Klass: Klass C
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle3 1 2 2
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 2 1 1
4Kanon3 2 1 1
5Mushål1 1 3 1
6Salto1 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 4 1
11Klack2 4 1 1
12Hål i backe1 2 3 1
13Pinnbana1 2 2 1
14Liggande koner1 1 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 3 3 4
18Labyrint1 4 2 1

Summa 24 30 32 24
Snitt: 27,5
Totalresultat: 110


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad