Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Kerstin Andersson, Uppsala BGK


Klass: Klass C
Placering: 30

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 1 5 1
2Blixt2 2 2 2
3Passage2 3 3 2
4Kanon3 2 2 4
5Mushål2 1 4 2
6Salto3 2 2 2
7Vinkel2 2 2 2
8Brygga3 2 1 2
9Mosbricka6 7 4 1
10Håv7 7 3 7
11Klack1 2 1 3
12Hål i backe5 7 2 5
13Pinnbana3 2 2 4
14Liggande koner3 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka3 4 3 3
17Fönster1 2 4 2
18Labyrint2 1 1 2

Summa 53 50 44 47
Snitt: 48,5
Totalresultat: 194


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad