Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Dahlbäck, Örebro BGK


Klass: Klass C
Placering: 10

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 3 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 4 1 1
4Kanon4 1 2 1
5Mushål1 2 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 2 2
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv2 1 1 2
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe2 4 1 2
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 2 1 2
16Snäcka1 1 1 3
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 26 32 24 28
Snitt: 27,5
Totalresultat: 110


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad