Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Rasmus Bergqvist, BGK VK-78


Klass: Klass C
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 3 1
2Blixt1 2 2 1
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål2 1 1 1
6Salto3 1 4 1
7Vinkel1 1 2 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka2 1 1 3
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe2 1 1 5
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 1
18Labyrint1 1 2 1

Summa 26 21 26 26
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad