Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars-Olof Andersson, Strängnäs BGK


Klass: Klass C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 2 1 1
5Mushål1 3 2 2
6Salto2 2 1 3
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe1 3 1 4
13Pinnbana3 1 1 2
14Liggande koner2 2 1 2
15Tetror1 1 2 2
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 2 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 28 21 29
Snitt: 25,8
Totalresultat: 103


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad