Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Christer Timvik, Haga BGK


Klass: Klass C
Placering: 20

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 2 1 2
2Blixt1 3 2 2
3Passage1 3 1 2
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 1 2 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 2 1 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 3 3
12Hål i backe2 6 1 1
13Pinnbana1 2 1 3
14Liggande koner2 2 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 3 1
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 7 1 1

Summa 26 40 28 28
Snitt: 30,5
Totalresultat: 122


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad