Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lena Brown, BGK Spiik


Klass: Klass C
Placering: 25

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 4 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage3 1 2 7
4Kanon3 1 2 3
5Mushål1 1 1 1
6Salto3 4 2 3
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka2 2 1 1
10Håv1 1 4 3
11Klack2 2 1 1
12Hål i backe2 6 2 4
13Pinnbana3 1 2 1
14Liggande koner1 1 2 1
15Tetror1 1 2 2
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster2 1 2 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 32 29 32 36
Snitt: 32,3
Totalresultat: 129


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad