Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Andreas Rosenberg, Daga BGK


Klass: Klass C
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 3 1 1
3Passage1 2 2 1
4Kanon1 3 1 4
5Mushål2 1 1 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 4 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe1 2 3 1
13Pinnbana2 1 2 1
14Liggande koner2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 2 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 2 2 1

Summa 24 30 25 25
Snitt: 26,0
Totalresultat: 104


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad