Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Victor Bohlin, Uppsala BGK


Klass: Klass C
Placering: 28

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 1 1 1
2Blixt1 2 3 2
3Passage2 1 2 1
4Kanon3 3 2 1
5Mushål1 3 1 3
6Salto3 3 2 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka7 4 2 1
10Håv4 1 2 2
11Klack2 3 1 1
12Hål i backe4 4 2 5
13Pinnbana3 2 2 2
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 3 1 3
17Fönster2 3 2 3
18Labyrint7 1 2 1

Summa 49 39 30 34
Snitt: 38,0
Totalresultat: 152


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad