Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marie-Louise Tunmats, Örebro BGK


Klass: Klass C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle2 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka2 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 2 1 2
12Hål i backe1 1 1 4
13Pinnbana1 1 3 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint2 1 3 1

Summa 22 22 26 26
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad