Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gunilla Arkäng, MGK 49 Nyköping


Klass: Klass C
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 1 2 2
3Passage1 2 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 3 3 3
6Salto1 2 3 2
7Vinkel2 2 2 1
8Brygga1 1 2 2
9Mosbricka2 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 2 1
12Hål i backe1 2 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 2 1 2
15Tetror3 1 2 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster2 2 1 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 27 29 26
Snitt: 26,5
Totalresultat: 106


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad