Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sabine Rundström, Daga BGK


Klass: Klass C
Placering: 26

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 1 1 1
2Blixt1 3 1 3
3Passage3 1 3 1
4Kanon1 2 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2
8Brygga2 2 1 2
9Mosbricka2 3 3 1
10Håv1 1 4 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe6 5 1 1
13Pinnbana2 3 3 1
14Liggande koner2 2 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 2 1
17Fönster3 1 4 1
18Labyrint2 2 1 2

Summa 38 33 33 27
Snitt: 32,8
Totalresultat: 131


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad