Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Patrik Wessling, Ålbrons BGK


Klass: Klass C
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt3 2 2 2
3Passage2 1 2 2
4Kanon2 3 2 1
5Mushål1 1 2 1
6Salto1 2 2 1
7Vinkel1 2 1 2
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack1 2 1 2
12Hål i backe3 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 2 1
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka2 1 1 2
17Fönster2 2 4 1
18Labyrint4 1 3 1

Summa 31 25 29 24
Snitt: 27,3
Totalresultat: 109


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad