Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lennart Rundström, Daga BGK


Klass: Klass C
Placering: 27

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle4 1 1 1
2Blixt2 2 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 2 1 2
6Salto2 2 2 3
7Vinkel2 1 2 2
8Brygga1 2 1 2
9Mosbricka1 1 1 6
10Håv6 7 4 3
11Klack3 1 2 2
12Hål i backe1 3 3 2
13Pinnbana2 2 2 2
14Liggande koner2 2 2 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 2 3 2
18Labyrint3 2 3 2

Summa 36 34 32 37
Snitt: 34,8
Totalresultat: 139


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad