Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ingela Eriksson, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 2 1 1
5Mushål2 1 1 2
6Salto1 2 2 2
7Vinkel2 2 2 2
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 2 1
10Håv1 1 2 1
11Klack1 1 1 2
12Hål i backe1 2 1 2
13Pinnbana2 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 3
17Fönster1 3 4 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 24 26 26 26
Snitt: 25,5
Totalresultat: 102


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad