Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Roberth Hummelgren, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 13

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 1 1
5Mushål1 1 1 2
6Salto2 2 2 3
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga2 2 1 1
9Mosbricka3 3 1 1
10Håv1 2 2 1
11Klack1 2 1 1
12Hål i backe3 1 1 2
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 2 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 2 1 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 25 26 23 26
Snitt: 25,0
Totalresultat: 100


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad