Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Oskar Einan, Köpings BGK


Klass: Klass B
Placering: 22

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 2 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 2 2
7Vinkel2 1 2 1
8Brygga1 2 2 1
9Mosbricka2 1 6 1
10Håv1 3 1 2
11Klack1 1 2 1
12Hål i backe3 2 4 2
13Pinnbana3 1 1 3
14Liggande koner1 2 1 2
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 2 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 25 24 32 26
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad