Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gunnar Andersson, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 21

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle3 1 4 2
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 2 2 1
4Kanon2 1 1 3
5Mushål2 1 1 1
6Salto2 2 2 2
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga2 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack2 2 1 1
12Hål i backe1 3 2 3
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1
17Fönster1 3 2 3
18Labyrint1 1 2 2

Summa 27 26 26 28
Snitt: 26,8
Totalresultat: 107


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad