Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Reinhold Nietsch, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 3 1 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål2 2 2 2
6Salto2 2 1 1
7Vinkel1 1 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv3 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 4 1 2
13Pinnbana2 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 3 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 28 21 23
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad