Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Sven-Olof Birgersson, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 2
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 2 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv2 1 1 2
11Klack2 1 2 1
12Hål i backe3 2 2 2
13Pinnbana2 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 2
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 2 1
17Fönster2 2 2 2
18Labyrint3 2 1 1

Summa 26 22 23 24
Snitt: 23,8
Totalresultat: 95


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad