Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ulf Lyxell, Djulö BGK


Klass: Klass B
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 5 1 1
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 2 1
7Vinkel1 2 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv2 1 2 2
11Klack3 1 1 1
12Hål i backe2 2 2 1
13Pinnbana1 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 1 4 3
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 1 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 25 26 25 23
Snitt: 24,8
Totalresultat: 99


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad