Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Pierre Geerhold, BGK VK-78


Klass: Klass B
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt2 1 1 2
3Passage2 1 1 1
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 2 1 1
6Salto1 2 1 1
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 2 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv4 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 1 3 3
13Pinnbana2 2 1 3
14Liggande koner1 2 1 1
15Tetror1 2 3 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster1 1 2 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 24 23 24 25
Snitt: 24,0
Totalresultat: 96


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad