Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Öberg, Södertälje BGK


Klass: Klass A
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 2
2Blixt2 1 1 1
3Passage1 1 1 2
4Kanon3 1 1 2
5Mushål1 1 1 1
6Salto1 1 2 1
7Vinkel1 1 1 2
8Brygga1 1 1 2
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 1 1 1
12Hål i backe1 1 2 3
13Pinnbana1 2 1 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror2 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 4 3
18Labyrint1 1 1 1

Summa 23 20 23 27
Snitt: 23,3
Totalresultat: 93


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad