Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Simon Levander, Eskilstuna BGK


Klass: Klass A
Placering: 9

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 1
2Blixt1 1 1 2
3Passage2 1 1 2
4Kanon1 1 1 2
5Mushål1 1 1 2
6Salto2 2 1 2
7Vinkel2 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 2
10Håv1 1 1 1
11Klack1 1 1 1
12Hål i backe1 7 1 1
13Pinnbana1 1 2 1
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2
17Fönster2 2 1 2
18Labyrint1 1 1 1

Summa 22 26 20 26
Snitt: 23,5
Totalresultat: 94


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad