Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robin Andersson, Strängnäs BGK


Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 3 1 2
5Mushål1 2 1 2
6Salto1 2 2 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 2 1
10Håv1 1 1 1
11Klack2 3 1 1
12Hål i backe1 2 1 1
13Pinnbana1 2 1 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror2 1 1 2
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 1 1
18Labyrint1 1 1 1

Summa 20 26 20 23
Snitt: 22,3
Totalresultat: 89


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad