Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lennart Jansson, Örebro BGK


Klass: Klass A
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 2 1 1
2Blixt1 2 1 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon2 1 1 1
5Mushål1 1 1 1
6Salto2 1 1 2
7Vinkel1 1 1 1
8Brygga1 2 1 1
9Mosbricka1 2 1 1
10Håv1 2 1 7
11Klack2 1 2 1
12Hål i backe1 1 1 1
13Pinnbana1 1 2 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster2 1 2 2
18Labyrint1 1 2 1

Summa 22 23 22 27
Snitt: 23,5
Totalresultat: 94


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad