Top-12 EB Kval 1, MunktellArenan


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Andersson, Djulö BGK


Klass: Klass A
Placering: 8

V1 V2 V3 V4
1Mittkulle1 1 2 2
2Blixt1 1 2 1
3Passage1 1 1 1
4Kanon1 2 1 5
5Mushål2 1 1 1
6Salto1 1 1 1
7Vinkel1 2 2 1
8Brygga1 1 1 1
9Mosbricka1 1 1 1
10Håv2 1 1 1
11Klack2 2 1 2
12Hål i backe1 2 1 1
13Pinnbana1 1 2 2
14Liggande koner1 1 1 1
15Tetror1 1 2 1
16Snäcka1 1 1 1
17Fönster1 1 2 2
18Labyrint1 1 1 2

Summa 21 22 24 27
Snitt: 23,5
Totalresultat: 94


Ungdom BC | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad