NT, Umeå EB lör


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Emily Stalschus, Umeå Bangolfklubb

Klass: Flickor C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 3
2Rakbana utan hinder3 2 2
3Salto1 2 2
4Mittkulle6 3 4
5Blixt1 5 1
6V1 7 1
7Liggande koner2 2 1
8Vinkel3 3 3
9Vulkan2 7 6
10Mushål2 7 4
11Kanon2 1 2
12Snäcka3 2 2
13Håv4 4 7
14Klack7 7 7
15Dubbelkulle1 3 3
16Platå1 7 3
17Pinnbana1 4 2
18Labbyrint1 1 2

Summa 42 68 55
Snitt: 55,0
Totalresultat: 165


Flickor C | Pojkar C | Flickor B | Pojkar B | Flickor A | Pojkar A | Klass 2 | Klass 1 | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad