NT, AK98, Cup Stockholm 5


Klass U | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Gustav Björnberg, Tantogårdens BGK

Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3
1 Rakbana utan hinder2 1 2
2Kyrkan4 1 3
3Snäcka1 1 1
4Huset2 3 2
5Dosering2 2 1
6Vallgrav2 2 2
7Långgolf2 2 2
8Vulkan2 2 2
9Stor vinkel2 2 3
10Tripelkulle1 1 2
11Mur1 1 1
12Marmorvinkel2 2 2
13Dubbeldosering2 1 2
14Utdragen blixt1 1 1
15Balkong2 3 3
16Liten vinkel2 2 1
17Rakbana med hinder1 2 2
18Inslag1 1 1

Summa 32 30 33
Snitt: 31,7
Totalresultat: 95


Klass U | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad