NT, AK98, Cup Stockholm 5


Klass U | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ralf Hedström, Tantogårdens BGK

Klass: Klass D
Placering: 8

V1 V2 V3
1 Rakbana utan hinder2 2 2
2Kyrkan2 2 2
3Snäcka1 1 2
4Huset3 3 1
5Dosering2 2 2
6Vallgrav2 2 2
7Långgolf3 2 4
8Vulkan2 2 1
9Stor vinkel2 2 2
10Tripelkulle2 2 2
11Mur1 1 2
12Marmorvinkel2 2 3
13Dubbeldosering2 2 2
14Utdragen blixt2 2 2
15Balkong2 2 4
16Liten vinkel2 3 1
17Rakbana med hinder2 2 2
18Inslag1 1 3

Summa 35 35 39
Snitt: 36,3
Totalresultat: 109


Klass U | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad