NT, Solna, Cup Stockholm 6


klass A | klass B | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ralf Hedström, Tantogårdens BGK

Klass: klass D
Placering: 11

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Klack med hinder2 3 2
3Bryggan2 2 2
4Vinkeln1 1 1
5Håven3 2 2
6Vulkan2 1 1
7Pinbana2 1 1
8Mittkulle3 1 1
9rakbana utan hider1 1 2
10Passagen1 1 1
11Salton3 2 2
12Liggande koner2 2 2
13Fönstret2 1 3
14Kononen1 1 1
15Blixten2 2 2
16Dubbelkullen1 2 2
17Snäckan3 2 2
18Labyrinten1 4 5

Summa 33 30 33
Snitt: 32,0
Totalresultat: 96


klass A | klass B | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad