NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Olsson, Uppsala BGK


Klass: Klass A
Placering: 2

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 2
3Mittkulle1 1 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel2 1 2
7Pinnbana1 1 1
8Blixt1 3 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon3 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 1 1
13Håv1 2 1
14Salto1 1 1
15Snäcka1 2 1
16Romb1 1 2
17Liggande koner1 1 1
18Fönster1 1 2

Summa 21 23 22
Snitt: 22,0
Totalresultat: 66


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad