NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Robin Andersson, Strängnäs BGK


Klass: Klass A
Placering: 4

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 2
3Mittkulle1 1 2
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 2 1
7Pinnbana1 1 1
8Blixt3 1 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon1 2 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 2 1
13Håv1 1 1
14Salto1 2 1
15Snäcka2 2 1
16Romb2 2 2
17Liggande koner2 2 1
18Fönster1 2 1

Summa 23 27 21
Snitt: 23,7
Totalresultat: 71


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad