NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Carl-Johan Ryner, Uppsala BGK


Klass: Klass A
Placering: 3

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 1 2
3Mittkulle1 1 1
4Brygga1 1 2
5Labyrint2 1 1
6Vinkel2 2 1
7Pinnbana1 1 2
8Blixt1 1 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon1 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp2 1 1
13Håv1 1 1
14Salto1 1 2
15Snäcka1 1 2
16Romb2 2 1
17Liggande koner1 1 1
18Fönster1 1 2

Summa 22 20 24
Snitt: 22,0
Totalresultat: 66


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad