NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Niclas Witte, BGK VK-78


Klass: Klass A
Placering: 7

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle3 1 1
4Brygga2 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 1 2
7Pinnbana2 1 1
8Blixt1 2 2
9Högplatå1 2 1
10Kanon2 6 2
11Klack1 1 1
12Ramp1 2 1
13Håv1 1 1
14Salto2 1 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 1
17Liggande koner1 2 1
18Fönster3 1 1

Summa 27 28 23
Snitt: 26,0
Totalresultat: 78


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad