NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Roger Svensson, Tyresö BGK


Klass: Klass A
Placering: 6

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 1 1
3Mittkulle1 1 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 2 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana2 1 1
8Blixt1 2 3
9Högplatå1 3 1
10Kanon1 1 3
11Klack2 1 1
12Ramp1 2 1
13Håv1 1 2
14Salto1 2 2
15Snäcka2 1 1
16Romb1 2 2
17Liggande koner1 2 1
18Fönster2 2 2

Summa 23 27 26
Snitt: 25,3
Totalresultat: 76


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad