NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Rose-Marie Lönnqvist, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 3

V1 V2 V3
1Tetror1 2 1
2Dubbelkulle1 1 2
3Mittkulle3 1 2
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel2 1 2
7Pinnbana1 1 1
8Blixt1 1 2
9Högplatå1 1 3
10Kanon1 1 3
11Klack1 1 1
12Ramp2 2 1
13Håv2 2 1
14Salto2 1 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 1
17Liggande koner2 2 1
18Fönster1 1 1

Summa 25 22 27
Snitt: 24,7
Totalresultat: 74


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad