NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Eric Bohlin, Uppsala BGK


Klass: Klass B
Placering: 2

V1 V2 V3
1Tetror1 1 2
2Dubbelkulle1 1 1
3Mittkulle1 2 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel2 1 1
7Pinnbana1 3 1
8Blixt2 2 2
9Högplatå1 1 1
10Kanon3 2 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 1
17Liggande koner1 1 2
18Fönster1 1 4

Summa 23 24 26
Snitt: 24,3
Totalresultat: 73


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad