NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Moshe Arad, Tantogårdens BGK


Klass: Klass B
Placering: 6

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 1
3Mittkulle1 6 1
4Brygga1 2 2
5Labyrint1 1 2
6Vinkel1 2 2
7Pinnbana2 2 2
8Blixt1 2 1
9Högplatå2 1 3
10Kanon2 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp2 2 2
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka2 2 2
16Romb1 1 2
17Liggande koner1 1 2
18Fönster1 2 1

Summa 25 32 29
Snitt: 28,7
Totalresultat: 86


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad