NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lars Åke Holgersson, Norrtälje BGK


Klass: Klass B
Placering: 7

V1 V2 V3
1Tetror1 2 3
2Dubbelkulle2 1 2
3Mittkulle1 3 1
4Brygga1 2 1
5Labyrint1 1 2
6Vinkel1 2 1
7Pinnbana1 2 3
8Blixt2 2 2
9Högplatå6 1 2
10Kanon1 1 3
11Klack3 1 3
12Ramp1 1 1
13Håv1 1 1
14Salto3 2 2
15Snäcka1 1 2
16Romb2 2 2
17Liggande koner1 1 1
18Fönster2 1 1

Summa 31 27 33
Snitt: 30,3
Totalresultat: 91


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad