NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ronnie Lundgren, Eskilstuna BGK


Klass: Klass B
Placering: 5

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle1 1 1
4Brygga2 1 2
5Labyrint1 2 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana1 1 1
8Blixt2 1 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon1 1 7
11Klack1 1 2
12Ramp2 1 2
13Håv1 1 1
14Salto2 1 2
15Snäcka2 1 2
16Romb2 1 1
17Liggande koner1 2 2
18Fönster2 2 1

Summa 26 22 31
Snitt: 26,3
Totalresultat: 79


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad