NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Thomas Damberg, Uppsala BGK


Klass: Klass B
Placering: 1

V1 V2 V3
1Tetror1 1 2
2Dubbelkulle2 1 2
3Mittkulle2 1 1
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana1 1 1
8Blixt3 3 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon2 1 2
11Klack1 2 2
12Ramp1 2 1
13Håv1 2 1
14Salto2 1 2
15Snäcka1 1 1
16Romb1 1 2
17Liggande koner1 1 1
18Fönster1 1 1

Summa 24 23 24
Snitt: 23,7
Totalresultat: 71


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad