NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Fredrik Kungsman, Uppsala BGK


Klass: Klass B
Placering: 8

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle2 2 2
3Mittkulle2 1 2
4Brygga1 1 2
5Labyrint2 1 1
6Vinkel1 1 2
7Pinnbana1 2 2
8Blixt2 3 2
9Högplatå3 1 4
10Kanon1 2 3
11Klack2 1 2
12Ramp2 2 3
13Håv2 1 3
14Salto2 2 2
15Snäcka1 2 1
16Romb2 1 1
17Liggande koner2 3 1
18Fönster1 2 2

Summa 30 29 36
Snitt: 31,7
Totalresultat: 95


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad