NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Anders Schedin, Sundbybergs BGK


Klass: Klass B
Placering: 4

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 2
3Mittkulle2 1 2
4Brygga1 1 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana2 3 1
8Blixt2 1 1
9Högplatå1 1 1
10Kanon2 1 1
11Klack1 1 1
12Ramp1 1 3
13Håv1 1 1
14Salto2 2 2
15Snäcka2 2 2
16Romb2 2 1
17Liggande koner2 1 2
18Fönster1 1 3

Summa 26 24 27
Snitt: 25,7
Totalresultat: 77


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad