NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Holmgren, Akalla Kanaan 98 BGK


Klass: Klass C
Placering: 11

V1 V2 V3
1Tetror1 1 1
2Dubbelkulle1 2 1
3Mittkulle1 2 1
4Brygga2 2 2
5Labyrint2 3 1
6Vinkel2 2 2
7Pinnbana2 3 1
8Blixt2 2 3
9Högplatå3 2 2
10Kanon7 1 2
11Klack2 1 3
12Ramp3 2 2
13Håv1 1 1
14Salto1 2 2
15Snäcka1 1 2
16Romb1 2 2
17Liggande koner2 2 2
18Fönster2 1 2

Summa 36 32 32
Snitt: 33,3
Totalresultat: 100


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad