NT, Uppsala, Cup Stockholm 3


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Rasmus Bergqvist, BGK VK-78


Klass: Klass C
Placering: 1

V1 V2 V3
1Tetror1 1 2
2Dubbelkulle1 1 1
3Mittkulle1 1 1
4Brygga1 2 1
5Labyrint1 1 1
6Vinkel1 1 1
7Pinnbana1 1 1
8Blixt1 1 1
9Högplatå1 2 1
10Kanon1 1 2
11Klack1 1 2
12Ramp1 2 2
13Håv1 2 1
14Salto1 1 1
15Snäcka1 2 2
16Romb2 1 1
17Liggande koner1 1 1
18Fönster2 2 2

Summa 20 24 24
Snitt: 22,7
Totalresultat: 68


Ungdom | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad